نظر سنجی

وب سایت تا چه اندازه برای شما مفید است.
 خیلی کم
 تا حدودی
 مفید است
 بسیار مفید است
 عالی

آمار بازدید

تاریخ و ساعت


امروز : 03 آبان, 1399

ساعات حضور هيأت علمي

ساعات حضور اعضاي محترم هيأت علمي

در نيمسال اول  1-98-97

 

 آقاي دکتر تقی پور مؤذن:(گروه برق)

 شنبه -يكشنبه - دوشنبه

 

 آقاي دکتر ايماندوست:(گروه تربیت بدنی)

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه

 

 آقاي دکتر كاظم پور:(گروه مکانیک)

شنبه -سه شنبه - چهارشنبه

 

 آقاي دکتر بلالي:(گروه حسابداری)

یکشنبه -دوشنبه - سه شنبه 

 

خانم دکتر فرزین:(گروه کامپیوتر)

دوشنبه - سه شنبه- چهارشنبه

 

آقای دکتر کریمی:(گروه عمران)

شنبه - دوشنبه - سه شنبه