نظر سنجی

وب سایت تا چه اندازه برای شما مفید است.
 خیلی کم
 تا حدودی
 مفید است
 بسیار مفید است
 عالی

آمار بازدید

تاریخ و ساعت


امروز : 27 دی, 1400

گروه فني و مهندسي

رشته هاي گروه فني و مهندسي

گروه فني و مهندسي
كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

معرفي رشته دانلود چارت دروس

مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي

معرفي رشته دانلود چارت دروس

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر- نرم افزار كامپيوتر

معرفي رشته دانلود چارت دروس

مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

معرفي رشته دانلود چارت دروس
مهندسي اجرايي عمران معرفي رشته دانلود چارت دروس
كارداني پيوسته  

الكتروتكنيك -برق صنعتي

معرفي رشته دانلود چارت دروس
كامپيوتر- نرم افزار كامپيوتر معرفي رشته

دانلود چارت دروس

صفحه1 و صفحه2

****

دانلود چارت دروس

ورودي 92 به بعد

صفحه1 و صفحه2

مكانيك خودرو - مكانيك خودرو معرفي رشته دانلود چارت دروس
الكترونيك_الكترونيك عمومي معرفي رشته دانلود چارت دروس
كارداني ناپيوسته
علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر معرفي رشته دانلود چارت دروس