نظر سنجی

وب سایت تا چه اندازه برای شما مفید است.
 خیلی کم
 تا حدودی
 مفید است
 بسیار مفید است
 عالی

آمار بازدید

تاریخ و ساعت


امروز : 07 آذر, 1400

farzin

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسلامي سياهكل

سوابق كاري- تجربيات - تحصيلات:

الف)مشخصات شخصي:

نام:مهنا                                         نام خانوادكي: فرزين 

ب)سوابق تحصيلي:

1-مدرك كارشناسي مهندسي کامپیوتر–گرايش سخت افزار

2-مدرك كارشناسي  ارشد مهندسي کامپیوتر-گرايش معماري سيستم هاي کامپیوتري

3-دانشجوی دکتری مهندسي کامپیوتر-گرايش معماري سيستم هاي کامپیوتري

ج)سوابق كاري:

1-كارشناس سخت افزار در شركت شمال سبزبه مدت 3 سال از 1381-1384

2-كارشناس سخت افزار در شركت نيران به مدت 1 سال

4-مدیر عامل شرکت پیشگامان سیستم های نوین گیلان

5-طراحی سایت  دانشگاه آزاد  اسلامی ماسال

6-نصب دوربین مدار بسته کارخانه ملوان کالا

7-مدير گروه موسسه اموزش عالي و جهاد دانشگاهي رشت به مدت 1 سال1 /2/1389-1/7/1390

8-مدير گروه مركزعلمي كاربردي خانه كارگر رشت به مدت 2 سال 1/7/1390-29/12/1391

9-عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي سياهكل

10-مدير گروه دانشگاه ازاد اسلامي سياهكل

11-سربرست تيم روباتيك در موسسه اموزش عالي و جهاد داننشكاهي رشت

12-مدرس دانشگاه علمي كاربردي مركز فومن به مدت 3 سال

13-مدرس دانشگاه علمي كاربردي مركز انزلي به مدت 1 سال

14-مدرس دانشگاه علمي كاربردي مركز لنگرود به مدت 1 سال

13-مدرس دانشگاه ازاد اسلامي لشت نشا به مدت 2 سال

15-مدرس دانشگاه علمي كاربردي مركزخانه كارگر رشت به مدت 2 سال

16-مدرس كلاسهاي كنكور كارداني به كارشناسي در اموزشگاه وليعصر

17-مدرس دانشگاه ازاد اسلامي فومن به مدت 1 سال

18-مدرس دانشگاه ازاد اسلامي ماسال به مدت 2 سال

19-مدرس موسسه اموزش عالي و جهاد داننشگاهي رشت به مدت 2 سال

20-مدرس موسسه اموزش عالي احرار به مدت 1 سال

21-مدرس موسسه اموزش عالي كوشيار به مدت 1 سال

د)سوابق تحقيقاتي و بزوهشي:

-ارائه مقاله با عنوان “A Huristic Algorithm For Eestimating Reliability and Latency in Grid

“IADIS International Conference Applied Computing 2009”

-2
 با عنوان
www.computing-conf.org-“IADIS International Conference Applied Computing 2010”

‘’Algorithm ForEestimating Reliability in Grid”

3--ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي با عنوان "تشخيص و تصحيح خطا در سيستم هاي کامپیوتري باا استفاده اعداد ماندهاي "

www.computing-conf.org درIADIS Applied Conference Computing 2011” 4-

ارائه مقاله با عنوان  “Recognition And CORRECTION Of Flexible Error Using Multi-level Redundant Residue 5

 در Residue Number System In Wireless Sensor Network

"journal of theoretical and applied information technology 2014

6-ارائه مقاله بررسي رويكردهاي جديد خوشه بندي نتايج جستجوي وب به صورت بوستر و سخنراني

7-داور مقالات همايش دانشجويي کامپیوتر درسال 1391

8-كتاب چاپ شده با عنوان "شبيه سازي شبكه به كمك نرم افزارOPNET

9-كارگاه اموزشي يرنامه ريزي درسي و تدوين منابع اموزشي

10-كارگاه اموزشي مهارت هاي روش تحقيق و مقاله نويسي

11-كارگاه روش هاي تدريس و فنون مهارت هاي عمومي

12-ارائه رساله كار شناسي با عنوان "ساخت ابزار براي ارتباط شفاف pc to pc ucom

13-ارائه رساله كار شناسي ارشد با عنوان "الگوريتمي براي ارزيابي قابلييت اطمينان و تاخير در سيستم هاي محاسباتي گريد"

14-طرح پژوهشی با عنوان "ایجاد موج سبز در تقاطع های چندگانه با استفاده از شبکه حسگر بی سیم"

15- كتاب چاپ شده با عنوان "سیستم عامل"  در سال 1393