نظر سنجی

وب سایت تا چه اندازه برای شما مفید است.
 خیلی کم
 تا حدودی
 مفید است
 بسیار مفید است
 عالی

آمار بازدید

تاریخ و ساعت


امروز : 03 آبان, 1399

معرفي معاون اداري و مالي

 

نام و نام خانوادگي سمت عكس

جناب آقاي

محمد پاشايي

معاون اداري و مالي

عضو هيئت علمي تمام وقت