نظر سنجی

وب سایت تا چه اندازه برای شما مفید است.
 خیلی کم
 تا حدودی
 مفید است
 بسیار مفید است
 عالی

آمار بازدید

تاریخ و ساعت


امروز : 27 دی, 1400

برد اطلاع رساني دانشجويي

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1396

دانشگاه آزاد اسلامی سياهكل

انتخاب واحد اینترنتی: 19شهريورماه 96لغايت 25شهريورماه  96

حذف و اضافه : ازتاریخ 1396/07/10لغایت  1396/07/13

پايان کلاسها :  1396/10/14

شروع امتحانات :  1396/10/16

تذكرات بسيار بسيار مهم:

* ساعت انتخاب واحد 08:00  صبح  الي  23:59  شب مي باشد.

 ** مهلت انتخاب واحد به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد و دانشجوياني كه در مهلت مقرر انتخاب واحد ننمايند از اخذ واحد محروم خواهند بود.

***رعايت پيش نياز و هم نياز براساس چارت درسي بر عهده دانشجو مي باشد.