نظر سنجی

وب سایت تا چه اندازه برای شما مفید است.
 خیلی کم
 تا حدودی
 مفید است
 بسیار مفید است
 عالی

آمار بازدید

تاریخ و ساعت


امروز : 27 دی, 1400

برد اطلاع رساني كلاسها

 

دانشجويان گرامي آخرين اطلاعات راجع به تشكيل و عدم تشكيل و تغيير كلاسها

را ميتوانند از اخبارهاي ذيل دريافت نمايند

 

برد اطلاع رساني تعطيلي كلاسها

 

 

برد اطلاع رساني  تغيير كلاسها

 

 

برد اطلاع رساني كلاسهاي جبراني