نظر سنجی

وب سایت تا چه اندازه برای شما مفید است.
 خیلی کم
 تا حدودی
 مفید است
 بسیار مفید است
 عالی

آمار بازدید

تاریخ و ساعت


امروز : 07 آذر, 1400

معرفي معاون آموزشي و دانشجويي

 

 

نام و نام خانوادگي سمت عكس

جناب آقاي

اسماعيل شريفي آستانه

معاون آموزشي و دانشجويي

عضو هيئت علمي تمام وقت